Váš spolehlivý dodavatel zemědělské a komunální techniky


Materiály pro bioplynovou stanici BEKON

Materiály pro bioplynovou stanici bekon

Materiál je tím co ovlivňuje výnosy bioplynu

Bioplynová stanice fermentuje biologicky rozložitelné materiály. Produktem, který nás zajímá nejvíce, je právě bioplyn. Jednotlivé látky dělíme do několika skupin podle jejich vhodnosti pro fermentaci v bioplynové stanici - respektive podle schopnosti být rozloženy.

BEKON - co je nekjlepší ?

Nejvhodnější pro fermentaci obecně jsou materiály s vysokým obsahem organických látek v jendodušeštěpitelné formě. Ideálními jsou proto látky jako zvížecí trus, drůbeří trus, travní řezanka, tuky, glycerin a podobně.

Co trvá déle ?

Rozložit lze téměř jakoukoliv organickou látku. Otázkou je však rychlost rozkladu a množství bioplynu, které je možné v ekonomicky únosném čase z dané látky uvolnit. K hůře rozložitelným materiálům typicky řadíme seno, dřevo, dřevní štěpku a obecně látky s vysokým obsahem ligninu. Tyto látky obvykle zachovávají svou formu i povyjmutí z fermentoru a na kompaktní hmotu - podobné struktury jako hlína - se rozkládají až během dokompostovávacího procesu.

Bioplynová stanice BEKON - řešení otázky nakládání s odpady i pro Vás !

Tisknout