Váš spolehlivý dodavatel zemědělské a komunální techniky


Přínosy anaerobní fermentace BRKO a odpadní biomasy

Přínosy provozu bioplynové stanice jsou zřejmé

Výhody

  • Odpad neputuje na skládku - šetříme částku za uložení.
  • Odpad je fermentován a získáváme bioplyn.
  • Bioplyn z části spálíme v kogenerační jednotce - vyrábíme elektřinu a teplo.
  • Zbytkový bioplyn může být čistěn a dodáván do sítě zemního plynu.
  • Bioplyn může být po vyčistění stlačován a sloužit jako palivo pro vozidla na CNG.
  • Získáváme kvalitní substrát - kompost - který v sobě obsahuje cenné živiny.
  • Kompost lze užít na rekultivaci vlastních pozemků - šetříme náklady na drahá průmyslová hnojiva.
  • Stavbou BPS BEKON na stávající kompostárně rozšíříme linku zpracování BRKO o část, která bude generovat finanční prostředky za energii, plyn či palivo do dopravních prostředků.

Přínosy anaerobní fermentace BRKO - výroby bioplynu

Výroba kvalitního kompostu

Dlouhodobé řešení otázky likvidace BRKO

Rozšíření stávající kompostárny o část, která bude generovat peníze

Likvidace problematických - jinak zahnívajících odpadů

Snižování pachové zátěže okolí

Tisknout