Váš spolehlivý dodavatel zemědělské a komunální techniky


Technologický proces bioplynové stanice BEKON

Technologický proces bioplynové stanice BEKON

Dávkový provoz bioplynové stanice BEKON

Fermentační proces bioplynové stanice BEKON je založen na přesně kontrolovaném vstupním a výstupním množství materiálu do jednotlivých fermentorů. Každý fermentor má délku fermentačního cyklu cca 4 - 5 týdnů. Pak musí být vyprázdněn a znovu naskladněn. Jak vyplývá z toho co jsme uvedli, fermentační stanice BEKON jsou stavěny z baterií fermentorům minimálně po 4 a více kusech.

BEKON bioplynové stanice - větší provozy jsou výhodnější

Vzhledem k nutnosti postavit minimálně 4 fermentory pro zajištění kontinuelní a stabilní dodávky bioplynu do sítě, či kogenerační jednotce, lze počítat rentabilitu zařízení BEKON jako pozitivní od množství cca 10.000 tun materiálu za rok.

Technologický proces bioplynové stanice BEKON

Naskladněný materiál je ve fermentoru uzavřen dřevěnou mříží se železným rámem. To proto, aby byla zajištěna jeho pozice vzhledem k hlavním vzduchotěsným vratům. Po usazení mříže se zavírají vrata, která mají několikanásobné mechanické jištění a jsou pomocí obvodového nafukovacího těsnění vzduchotěsně uzavřeny. Kyslík je z vnitřního prostředí odstraněn pomocí unikátní recirkulační větve kogenerační jednotky.Materiál je pak uvnitř fermentoru zkrápěn perkolátem - buněčnou kapalinou. Tím dojde k aplikaci rozkladných mikroorganizmů a startuje se proces anaerobní fermentace. Podlaha i stěny fermentoru jsou vytápěny pomocí zbytkového tepla z kogenerační jednotky. To zajišťuje organizmům optimální vegetační podmínky.

Technologické schéma bioplynové stanice a fermentoru BEKON

Stavba bioplynové stanice Saafeld

Výstup z fermentoru po dokompostování, třídění a rozdružení

Graf produkce bioplynu z čerstvého a předkompostovaného materiálu

Typický pohled do fermentoru na vyfermentovaný materiál

Příklad generace bioplynu v jednom z fermentorů v závislosti na čase

Ukázka výkresu projektu bioplynové stanice BEKON

Technologické schéma bioplynové stanice BEKON

Graf produkce bioplynu v jednotlivých fermentorech

Schema fermentoru

Tisknout