Váš spolehlivý dodavatel zemědělské a komunální techniky


Předdrcovače - primární drtiče HAMMEL řady VB

Určení primárních drtičů HAMMEL řady VB

HAMMEL VB 1500 DK - největší mobilní drtič na světě je tady !

Dva rotory = dvojnásobná síla

Patentovaný systém pracovních nástrojů předdrcovačů HAMMEL využívá principu dvou protiběžných, ozubených hřídelí. Pracovní nástroj tak může využít v jediném okamžiku několika devastujících druhů namáhání k rozrušení vkládaného materiálu.

Prakticky cokoliv

Ať už potřebujete rozdrtit cokoliv, HAMMEL má pro Vás řešení. Nejen volbou správného nástroje, ale i naprogramováním rychlosti rotace, doby reverzace, špičkových tlaků lze docílit optimálních podmínek pro rozdrcení právě Vašeho materiálu.

Automatické jištění - záruka dlouhé životnosti

Stroje Hammel VB využívají pohonu nástrojů pomocí výkonných hydromotorů přes robustní redukční převodovku. Když však nastane nebezpečí, že materiál by mohl poškodit drtič, rotace nástrojů se zastaví a ústrojí se reverzací chodu uvolní.

Pomaluběžný princip - klíč k ekonomickému drcení

Pomaluběžný princip zaručuje dlouhou životnost, nízkou spotřebu energie, nízkou prašnost a hlavně nevídanou univerzalitu použití strojů HAMMEL VB.

Pohon elektrický

Pohon dieselový

Návěsné provedení

Pásový podvozek

Rudý obr při práci

Rudý obr VB 950 obklopený obdivovateli

Pracovní nástroje HAMMEL VB

Tisknout