Váš spolehlivý dodavatel zemědělské a komunální techniky


SEKO SAM 5 - ME = stacionární provedení drtícího a míchacího zařízení s elektromotorem

SEKO SAMURAI 5 - ME = Elektriscký stacionární

Určení drtičů SEKO Sam 5 - ME

SEKO SAM 5 -ME je skupina výrobků SEKO s provedení stacionárním s elektromotorem. Stroj je vybaven moderním elektromotorem se softstartem, případně připojením elektromotoru přes hydrodynamickou spojku. Jedná se o ideální stacionární zařízení k drcení, mísení a obecně přípravě materiálu k zakládce do kompostu v místech, kde je k dispozici dostatečně dimenzované připojení k el. síti. Jako vstupní materiály jmenujme :

  • dřevo - odpadní, či ořezové, palety, starý nábytek
  • papír
  • zbytky potravin
  • odpad z velkoobchodů se zeleninou
  • sláma
  • seno
  • tráva
  • listí

Co umí SEKO Sam 5 ME

Drcení

Materiál, který je do stroje vložen je okamžitě drcen dvojicí šneků na dně násypky. Drcením dochází ke zmenšování objemu materiálu, zvyšuje se jeho měrná hmotnost a tak se snižuje potřeba přepravního prostoru i kapacity navazujících zařízení.

Příprava

Materiál, který je ve stroji drcen je možné zvlhčovat, očkovat mikroorganizmy, mísit atp. Objem násypky může být od 5-ti do 30-ti kubických metrů, což odpovídá hmotnosti řádově 1.800 - 10.500 kg. (Podrcený biologický materiál má většinou objemovou hmotnost okolo 350 kg na metr krychlový.)

Zakládka kompostovacích figur

Stroj je možné vybavit vyskladňovacími dopravníky různé délky. Volbou dély dopravníku lze vhodně uzpůsobit stroj pro vykládku podrceného materiálu do různě vysokých přepravních prostředků či sladit jeho činnost s navazujícími dopravníky.

Mísení

Pracovní princip vozu SEKO SAM 5 je uzpůsoben pro dokonalé promísení vložených komponent. Při tvorbě receptury na skladbu kompostu, lze naprogramovat vážící systém na 15 až 100 různých receptrur složených z 15-ti až 100 různých příměsí. Vážící systém pak obsluze půmůže s přesností 5 kg naložot všechny komponenty.

Tisknout