Váš spolehlivý dodavatel zemědělské a komunální techniky


SEKO SAM 5 - SELF = samojízdné provedení drtícího a míchacího kompostárenského vozu

SEKO SAMURAI 5 - TRAILED = TAŽENÝ

Určení tažených vozů SEKO Sam 5 - T

SEKO SAM 5 - SELF je skupina výrobků SEKO v samojízdném. Stroje je vybaven robustními nápravami s pohonem 4x4, sofistikovanými brzdami, hydraulickým nakladačem atd. Jedná se o ideální zařízení ke sběru, svozu, drcení, mísení a obecně přípravě matgeriálu k zakládce do kompostu i v obtížně dostupném terénu či oblastech.  Jsou ideální volbou pro realizaci systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), úklid drobnější hmoty po těžbě v lesích, sběr ořezového materiálu v okolí pozemních komunikací, vodních toků atd.

Co umí SEKO Sam 5 -SELF

Sběr

Vozy v samojízdném provední nabízejí svým uživatelům možnost sběru BRKO, biomasy, ořezových větví, trávy, listí atd. Vůz je navíc možné vybavit vážícím zařízením. Ihned po naložení tak můžete zákazníkovi vyčíslit velikost odvedené služby, potažmo množství naloženého materiálu. Tato data lze pak přenést pomocí paměti do počítače, či přímo na místě vytisknout pomocí tiskárny, která je součástí vozu.

Drcení

Materiál, který je do vozu vložen je okamžitě drcen dvojicí šneků na dně násypky. Drcením dochází ke zmenšování objemu materiálu, zvyšuje se jeho měrná hmotnost a tak se snižuje potřeba přepravního prostoru.

Přeprava

Materiál, který je ve voze drcen je možné ve voze přepravovat na kompostárnu. Objem násypky může být od 5-ti do 30-ti kubických metrů, což odpovídá nosnosti řádově 1.800 - 10.500 kg. (Podrcený biologický materiál má většinou objemovou hmotnost okolo 350 kg na metr krychlový.)

Zakládka kompostovacích figur

Stroj je možné vybavit vyskladňovacími dopravníky různé délky. Volbou dély dopravníku lze vhodně uzpůsobit stroj pro vykládku podrceného materiálu do různě vysokých přepravních prostředků či na různě vysoké kompostovací figury.

Mísení

Pracovní princip vozu SEKO SAM 5 je uzpůsoben pro dokonalé promísení vložených komponent. Při tvorbě receptury na skladbu kompostu, lze naprogramovat vážící systém na 15 až 100 různých receptrur složených z 15-ti až 100 různých příměsí. Vážící systém pak obsluze půmůže s přesností 5 kg naložot všechny komponenty.

Tisknout