Váš spolehlivý dodavatel zemědělské a komunální techniky


SEKO SAM 5 - TM = nástavbové provedení drtícího a míchacího kompostárenského vozu

SEKO SAMURAI 5 - TruckMounted = NÁSTAVBA

Určení tažených vozů SEKO Sam 5 - TM

Kompostárenské drtiče SAMURAI 5 v provedení TM jsou určeny pro splnění požadavků velkých a středním kompostáren. Jsou ideální volbou pro realizaci systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) formou sběrných dvorů, domovního sběru i služeb pro správu silnic atp. ve větším akčním rádiusu než provedení tažené za traktorem.

Co umí SEKO Sam 5 -TM

Sběr

  • Drtiče v nástavbovém provední nabízejí svým uživatelům možnost sběru BRKO, biomasy, ořezových větví, trávy, listí atd.
  • Drtič je součástí nosiče a odpad lze tak likvidovat v místě vzniku. To umožňuje uspořit velkou část nákladů na dopravu materiálu.
  • Vůz je navíc možné vybavit vážícím zařízením. Ihned po naložení tak můžete zákazníkovi vyčíslit velikost odvedené služby, potažmo množství naloženého materiálu.
  • Tato data lze pak přenést pomocí paměti do počítače, či přímo na místě vytisknout pomocí tiskárny, která je součástí vozu.
  • Nákladní vozidla mají jako volitelné příslušenství sofistikovaná nakládací zařízení v nejrůznější formě, což podstatně rozšiřuje možnosti nasazení stroje v zástavbě domů, v lesním porostu atd.

Drcení

Materiál, který je do drtiče vložen je okamžitě drcen dvojicí šneků na dně násypky. Drcením dochází ke zmenšování objemu materiálu, zvyšuje se jeho měrná hmotnost a tak se snižuje potřeba přepravního prostoru.

Přeprava

Materiál, který je ve stroji drcen je možné ve stroji i přepravovat na kompostárnu. Objem násypky může být od 15-ti do 20-ti kubických metrů, což odpovídá nosnosti řádově 5.500 - 7.000 kg. (Podrcený biologický materiál má většinou objemovou hmotnost okolo 350 kg na metr krychlový.) Stroj však není pro tento druh přepravy primárně určen.

Zakládka kompostovacích figur

Stroj je možné vybavit vyskladňovacími dopravníky různé délky. Volbou dély dopravníku lze vhodně uzpůsobit stroj pro vykládku podrceného materiálu do různě vysokých přepravních prostředků či na různě vysoké kompostovací figury eventuelně kontejnerů či na navazující dopravníky.

Mísení

Pracovní princip vozu SEKO SAM 5 je uzpůsoben pro dokonalé promísení vložených komponent. Při tvorbě receptury na skladbu kompostu, lze naprogramovat vážící systém na 15 až 100 různých receptrur složených z 15-ti až 100 různých příměsí. Vážící systém pak obsluze půmůže s přesností 5 kg naložot všechny komponenty.

Tisknout