Váš spolehlivý dodavatel zemědělské a komunální techniky


Adaptéry pro obojživelný nosič TRUXOR

Adaptéry pro obojživelný nosič

Pracovní operace : SEČENÍ

Pro pracovní operaci sečení vyvinula společnost DOROTEA řadu adaptérů, které uspokojí požadavky na sečení různých druhů vodní a pobřežní vegetace v nejrůznějším prostředí.

Pracovní operace : ODSTRAŇOVÁNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Systémy sečení a "těžby" vodní vegetace spolu jdou ruku v ruce. Odstraněním zelených zbytků odstraníme z vody velkou část potencionální výživy pro nežádoucí mikrofaunu a mikro i makro vegetaci. Kvalitu vody ve vodní nádrži je pak možné udržet na vysoké úrovni i v době problematických měsíců. Proto společnost DOROTEA nabízí řadu shrnovačů, které tyto pracovní operace zjednodušují.

Pracovní operace : ODBAHŇOVÁNÍ

Pro odbahňování, odsávání kalů, dekontaminaci a transport hutných materiálů, čistění lovišť, úpravě pH vody v nádrži či rybníce čeřením  a i další operace při údržbě světlého profilu vodních ploch vyvinula společnost DOROTEA několik základních typů kalových čerpadel. Čerpání kalu s vysokým, středním či minimálním množstvím nosné kapaliny je uzpůsobenu na míru Vašim potřebám. Hydraulicky poháněné rozrušovací agregáty materiál uvolní a proud vohy pak disperzi strhává do čerpadla.

Pracovní operace : KULTIVACE

Narušení kořenového systému rákosových porostů, rozmělnění rostlinných zbytků a jejich částečné zapracování do půdního profilu břehu či dna. K tomuto účelu jsou vyvinuty kultivační nástavby o různé šířce záběru. Rotující nože spolehlivě rozřežou biologický materiál a oddálí dobu opětovného vzejití. To prodlužuje dobu mezi údržbovými úkony a umožňuje optimalizaci plánování pracovních úkonů.

Pracovní operace : TERÉNNÍ ÚPRAVY A LIKVIDACE HRUBÝCH PŘEKÁŽEK

Hutnější kaly a zemina prorostlá vegetací je již pro kalové čerpadlo příliš. Za tímto účelem je v sortimentu možné najít nástavbu s podkopovým ramenem se lžicemi několika šířek, nožem pro přetrhávání silných kořenů atd. Dále se nabízí teleskopický drapák a podvodní lopata, nástroje které pomohou i z poměrně velké hloubky odstranit překážky jako potopené kmeny stromů, kameny atd..

Podrobnější informace o pracovních nástrojích naleznete v podrobném popisu.